Wizerunek w biznesie

Na wizerunek składają się:

  • prezencja (wygląd),
  • zachowanie i maniery,
  • umiejętności interpersonalne w zakresie nawiązywania kontaktów, umiejętności sprawnego komunikowania się z innymi, budowania i podtrzymywania relacji,
  • kwalifikacje, umiejętności zawodowe i doświadczenie,
  • sukcesy, osiągnięcia, dorobek zawodowy, naukowy, artystyczny, wszelki dorobek własny,
  • styl życia, czyli: jakość relacji z ludźmi, ze współpracownikami, z najbliższymi, sposób spędzania wolnego czasu, miejsce zamieszkania itp.

(Tekst pochodzi z książki Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Grażyny Białopiotrowicz)